S úvěry se pojí pojem úroková sazba, která musí být uvedena (stejně jako RPSN) u každé nabídky úvěru. Úrokovou sazbou se rozumí podíl výnosu, který bance plyne ze zapůjčení peněz za určité časové období, a výší úvěru, který je vynásoben 100 pro získání procentuálního vyjádření. Nicméně není úroková sazba jako úroková sazba. Je důležité vědět, o jakou úrokovou sazbu se jedná, respektive za jaké období se úroková sazba vypočítává. Nejčastěji se za hodnotou úrokové sazby uvádí p.a. neboli per annum, což znamená, že daná úroková sazba vyjadřuje roční náklad (pro banku výnos), nicméně můžeme se setkat také s označením:

  • p.m. (per mensem) – měsíční úroková sazba;
  • p.d. (per dies) – denní úroková sazba;
  • p.q. (per quartale) – čtvrtletní úroková sazba;
  • p.s. (per semestrum) – pololetní úroková sazba.

Úroková sazba tedy pro dlužníka představuje pouze část nákladu. Celkové náklady na úvěr vyjadřuje RPSN neboli roční procentní sazba nákladů, která říká, kolik za úvěr zaplatíte (úrok + poplatky) za rok. Na základě ní bychom se tedy měli rozhodovat při srovnávání úvěrů (spotřebitelských i hypotečních).

Jaký byl vývoj úrokových sazeb k prosinci (listopadu v roce 2015) za posledních 10 let, je zachyceno v níže uvedeném grafu.

fastfin

Graf: Vývoj úrokových sazeb v letech 2005 – 2015
Zdroj: ČNB.cz

 
Snubní prsteny POLOMIO. Jak zjistit správnou velikost zásnubního prstenu a snubního prstenu. Svatební prsteny budou tak jedinečné, jak jedinečně si je vytvoříte. Jak s přehledem zvládnout žádost o ruku. Jak mít svatební prsteny z hvězdného prachu. Proč snubní prsten osázet drahými kameny? 12 tipů, jak vybrat snubní prsten a nezbláznit se. Víte, že ke zpečetění vašeho příběhu lásky, potřebujete prsteny celkem 3? Jak vybírat svatební zásnubní prsteny? Proč si při výběru svatebního prstenu dát na čas? Z jakého materiálu si nechat vyrobit svatební prsteny?

Hosted on MyDreams VPS server